Chúng tôi cung cấp các giải pháp về vốn cho Dịch vụ cho Người lớn tuổi dựa vào cộng đồng (CBAS) và các loại Dịch vụ dành cho người lớn tuổi khác. Nếu bạn quan tâm đến việc bán CBAS của bạn hoặc đang có nhu cầu về vốn, chúng tôi sẽ hợp tác với bạn và đưa đến giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Chương trình

Bán CBAS

Bởi vì chúng tôi tập trung vào các giao dịch nhanh chóng, nên chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phân tích định giá chi tiết CBAS của bạn và đưa ra mức giá tốt nhất có thể trên thị trường để bạn cảm thấy hài lòng. Chúng tôi sẽ mua CBAS của bạn cho dù bạn là chủ sở hữu hay bạn chỉ thuê cơ sở.

Cho vay

Chúng tôi cung cấp tài chính cho nhu cầu vốn lưu động của bạn. Chúng tôi cấu trúc các khoản vay với các đặc trưng sau:
  • Lên đến 500.000 đô la
  • Điều khoản linh hoạt
  • Lãi suất thấp
  • Tiền lãi được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
  • Được bảo đảm bằng CBAS của bạn

Contact

New Rock Capital Partners, LLC
3060 W. Olympic Blvd, Suite 721
Los Angeles, CA 90006
310-770-7091
bkim@bigrockpartners.com

2020 © New Rock Capital, LLC. All rights reserved.